Digitaalinen eriarvoisuus

Digitaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan eroja tietotekniikan käytön edellyttämissä aineellisissa, kulttuurisissa ja kognitiivisissa resursseissa. Digitaalinen eriarvoisuus on perinteisesti keskittynyt eroihin tieto- ja viestintätekniikan työkalujen fyysisessä saatavuudessa ja hallussapidossa. Saatavuus on vain yksi monista tekijöistä, joita teknologian hyödyntäminen edellyttää. Kulttuurillisia ja kognitiivisia eroja ovat mm. erot tieto- ja viestintätekniikan käyttönormeista yhteisössä tai yksilöiden digitaalisista tiedoista ja taidoista. 

 

Infrastruktuuri

Infrastruktuuri on yksi syy digitaaliselle epätasa-arvolle. Yleisesti ottaen verkot ovat nopeampia ja luotettavampia kaupunkialueilla kuin maaseutualueilla. Kehittyneissä maissa pääsy nettiin on huomattavasti helpompaa verrattuna kehitysmaihin. Maailmanlaajuisesti huomattava määrä ihmisiä asuu edelleen alueella, jolla ei ole kiinteää internet- tai matkapuhelinverkkoa.

 

Laitteet

Pääsy tietokoneisiin, verkkovarusteisiin ja matkapuhelimiin on rajallinen monella alueella ympäri maailmaa. Halvoilla ja vanhoilla laitteilla ei ole pääsyä samoihin palveluihin kuin nykyaikaisilla huippuluokan laitteilla. Esimerkiksi, usein toimistoissa käytetty tuottavuusohjelmisto vaatii 8 Gt RAM-muistia toimiakseen. Suuri määrä laitteita maailmanlaajuisesti ei pysty suorittamaan tätä ohjelmistoa huonojen laitteiden takia.

 

Koulutus

Koulujen tietokoneiden käyttö, teknologian tehokas käyttö luokkahuoneissa ja teknologian perustaitojen opettaminen opiskelijoille on tärkeää. Esimerkiksi koulu, jossa jokaisella oppilaalla on kannettava tietokone tai tabletti, verrattuna kouluun, jossa ei ole tietokoneita on taas yksi esimerkki digitaalisesta eriarvoisuudesta. Samoin pääsy tietojenkäsittelyntunneille ja koulun jälkeisille ATK-harrastuksiin vaihtelee maittain, alueittain ja väestötekijöiden, kuten tulojen. mukaan.

 

Tietoturva

Tietoturva edellyttää laitteiden asianmukaista hallintaa. Tämä tarkoittaa usein sitä, että ihmisten on jatkuvasti päivitettävä ohjelmistoja ja laitteistoja sellaisilla kustannuksilla, jotka luovat tuloihin perustuvan turvakuilun ihmisten välille. Esimerkiksi henkilö, jolla ei ole varaa päivittää tietokonettaan muutaman vuoden välein, saattaa huomata, että hänen käyttöjärjestelmäänsä ja laitteistoaan ei enää tueta tietoturvakorjauksilla.

 

Hinta

Aktiivisia matkapuhelinliittymiä on tällä hetkellä yli 6,5 miljardia. Monissa tapauksissa ihmisillä, joilla ei ole riittävästi ruokaa, suojaa, lääketieteellisiä palveluita ja koulutusta, on pääsy internetiin ja matkapuhelimiin. Mobiiliteknologian on osoitettu hyödyttävän taloudellista toimintaa ja tiedon saatavuutta köyhimmissä maissa. Näiden palvelujen kustannukset voivat kuitenkin olla hyvin korkeat, koska merkittävä osa tuloista voidaan käyttää matkapuhelimiin liittyviin kuluihin.